Despre BibliotecăIstoria bibliotecii   M.Costin

Biblioteca Publică M. Costin a fost infiinţată la 1 iulie 1969 ca centru de cultură şi literatură al sectorului Rîşcani, ca filiala 27 Bibliotecii Centrale «A. Jdanov».
în sediul filialei funcţiona :
— sala de lectură (20 de locuri)
— împrumut la domiciliu
Biblioteca începe activitatea s-a cu 10 235 publicatii, inclusiv cele periodice, din care 50% literatura artistică. Biblioteca abona 70 de titluri de reviste si 16 titluri de ziare.
Utilizatorii aveau la dispozitie: televizor, magnitofon, pick-up. În biblioteca a fost angajaţi 2 bibliotecari cu studii superioare în biblioteconomie. Primul şef al filialei a fost d-na Şteliman M.I., care a lucrat în aceasta funcţie 23 de ani. Din anul 2000 biblioteca se numeşte M. Costin. Accesul la bibliotecă, la resursile ei sunt gratuite şi fără restrucţii de gen, vîrstă, limbă, statut social.

Structura
Sala de împrumut – oferă la domiciliu literatură din toate domenii în limba română şi rusă, ediţii periodice pentru adulţi şi copii.
Sala de lectură (30 locuri) – La dispozitia utilizatorilor sunt puse publicatii din diferite domenii cu caracter universal enciclopedic frumos ilustrate, manuale scolare, dicţionare, editii periodice . 

Sectia pentru copii –literatura pentru copii.

Colecţii
Colectia bibliotecii, bogata si variata, contine 20566 exemplare si are caracter variat: carti cu profil enciclopedic, universal si informativ din toate domeniile; editii periodice, CD-uri. La dispoziţia utilizatorului sunt 30 de titluri de reviste, 11 de ziare in limba de stat si rusă. Dispunem de literatura pentru toate virstele, de la cei mici pina la cei in etate, inclusiv pentru studii, documentare si literatura pentru relaxare.

Serviciile oferite utilizatorilor:
— Sala de lectura: editii periodice, dictionare, enciclopedii, manuale, CD
— Imprumut la domiciliu: beletristica, reviste si literatura in toate domeniile
— sectia copii: literatura pentru copii, reviste
— deservirea la domiciliu a persoanelor dezavantajate
— rezervari de titluri solicitate
— prelungirea termenului de imprumut, inclusiv prin telefon, Internet
— acces la catalog electronic
— referinte si informatii bibliografice
— actiuni si programe culturale pentru toate varstele 
— Internet
— acces liber nelimitat la colectiile bibliotecii (publicatii pe suport traditional, electronic,
audio, video);
— acces liber gratuit la bazele de date locale traditionale si electronice;
— consultanta in cautarea si utilizarea informatiei necesare;
— servicii extramuros;
— bibliografii selective si liste bibliografice la cerere, tematice si personale in
sprijinul procesului de instruire si pentru lecturi extrascolare;

Înscrierea la bibliotecă
— Inscrierea la biblioteca este gratuita.
— Pentru inscrierea utilizatorul prezinta Buletinul de identitate cu resedinta in sectorul Riscani, completind fisa-contract cu toate datele mentionate in formularul tipizat, indicind complet si corect numele, prenumele si adresa.
Termenul de imprumut — 15 zile.
Titularul fisei-contract este direct responsabil de publicatiile pierdute si deteriorate.
In sala de lectura a bibliotecii sunt deservite toate persoanele din cartier si oras.
— Intrarea în bibliotecă se realizeaza prin cardul utilizatorului.
— Transmiterea cardului utilizatorului la altă persoana este strict interzis.

Реклама